حافظه و یادگیری


مطالب و مقالات حافظه و یادگیری


کاربردها و شاخص‌های حافظه کاری

کاربردها و شاخص‌های حافظه کاری

کاربردها و شاخص‌های حافظه کاری حافظه کاری یک سیستم شناختی با ظرفیت محدود است که وظیفه دارد موقتاً اطلاعات [...]