یکپارچه سازی حواس


بخش کاردرمانی حسی مرکز آینده با تکیه بر جدیدترین روش های یکپارچگی حسی شامل کاردرمانی حسی و ماساژ های حسی تخصصی و با 10 سال سابقه مفید در زمینه درمان حسی کودکان بیش فعال، اوتیسم،SID،کودکان اضطرابی وکودکان مبتلا به اختلالات خلقی و هیجانی و رفتاری در کرج راه اندازی شده است.

ما ادعا می کنیم که در کرج بهترینیم و قدم به قدم برای رسیدن کودکان شما به نرمال ترین حد عملکرد حسی در کنارتان می مانیم.