آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription

 ÛŒÚ©Ù¾Ø§Ø±Ú†Ù‡ سازی حواس


بخش کاردرمانی حسی مرکز آینده با تکیه بر جدیدترین روش های یکپارچگی حسی شامل کاردرمانی حسی و ماساژ های حسی تخصصی و با 10 سال سابقه مفید در زمینه درمان حسی کودکان بیش فعال، اوتیسم،SID،کودکان اضطرابی وکودکان مبتلا به اختلالات خلقی و هیجانی و رفتاری در کرج راه اندازی شده است.

ما ادعا می کنیم که در کرج بهترینیم و قدم به قدم برای رسیدن کودکان شما به نرمال ترین حد عملکرد حسی در کنارتان می مانیم.

مطالب و مقالات یکپارچه سازی حواس


آموزش گروهی مهارت های زندگی به کودکان در کلینیک آینده کرج

آموزش گروهی مهارت های زندگی به کودکان در کلینیک آینده کرج

  کلینیک آینده با هدف توانمند سازی هر Ú†Ù‡ بیشتر کودکان Ùˆ Ú©Ù…Ú© به استقلال کودک  در کرج برگزار [...]
آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription