آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription

برگزاری کارگاه آموزش آموزش گروهی مهارت های زندگی به کودکان

تعداد بازدید: 879

برگزاری کارگاه آموزش آموزش گروهی مهارت های زندگی به کودکان

کارگاه آموزش گروهی مهارت های زندگی برای اولین بار در شهر کرج در کلینیک ذهن و شناخت آینده برگزار میگردد.این کارگاه که توسط خانم مهدیه رییسی کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی طی 10 جلسه 1 ساعته برگزار میگردد. اهداف این کارگاه افزایش مهارت خود آگاهی، همدلی، ارتباط موثر،روابط بین فردی، تفکر خلاق،مهارت حل مساله،تصمیم گیری،مهارت مقابله با استرس و هیجانات شدید میباشد.شرکت در این کارگاه موجب می شود اوقات فراغت کودکانتان به بهترین نحو پر شود و بهترین فرصت برای ایجاد احساس نشاط و تقوین کودکان دلبندتان است.

جهت هماهنگی به شماره:  02634431369   تماس بگیرید.


دسته بندی ها : روانشناسی


آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription