علائم بیش فعالی و نقص توجه در دبستان

تعداد بازدید: 166

علائم بیش فعالی و نقص توجه در دبستان

علائم قابل توجه اختلال نقص توجه در دوره دبستان

 • در شروع هر کاری که نیاز به توجه و تمرکز دارد مشکل دارد
 • در تمرکز مشکل دارد. چون به راحتی حواسش پرت می شود و به همین علت تکالیف مدرسه نیمه کاره باقی می ماند
 • در امتحانات کتبي، سوالاتی را جا می اندازد یا امتحان را ناتمام می گذارد
 • در املا اشتباهاتی مانند کم و زیاد گذاشتن نقطه، دندانه و ... دارد
 • در محاسبه به علت مشکلات توجه؛ ممکن است نتیجه محاسبه را درست بدست آورد ولی اشتباه بنویسد 
 • در سازماندهي، نظم و رعايت ترتیب مشکل دارد
 • وسط حرف می پرد، سوال تمام نشده جواب می دهد، بی موقع حرف می زند
 • مدام در حال حرکت است. ممکن است در کلاس بی اجازه بلند شود، راه برود و یا در حالی که نشسته مدام به چپ و راست برگردد و تمرکز اطرافیان را بهم بزند. 
 • در نشستن طولانی مدت سر تکلیف، بازی های فکری و ... مشکل دارد
 • به کررات تکالیف، دفتر و کتاب ها را جا می گذارد و لوازم التحریر را گم می کند.
 • به جای حل مسأله متفکرانه، تکانشي و بی فکر عمل می کند
 • 🔺بازی و صحبت بقیه را بهم می زند
 • 🔺بی توجه به حرف ها و مباحث پيرامونش، حرف و حرکت بی ربط می گوید و انجام می دهد
 • 🔺ارزش وقت و زمان را نمی داند و مدیریت زمان ندارد
 • 🔺در تنظیم هیجان ناتوان است و قشقرق راه انداختن های پی در پی دارد

دسته بندی ها : روانشناسی