آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription

دوره آموزشی تربیت جنسی کودک و نوجوان (ویژه والدین)

تعداد بازدید: 888

دوره آموزشی تربیت جنسی کودک و نوجوان (ویژه والدین)

کلینیک آینده برگزار میکند

دوره آموزشی تربیت جنسی کودک و نوجوان (ویژه والدین)

(آماده همکاری با مدارس جهت آموزش مربیان و والدین)


♦️♦️اهداف Ùˆ سرفصلهای دوره:

 • مفهوم شناسی تربیت جنسی.
 • هویت جنسی Ùˆ نقش جنسی.
 •  Ø±Ø§Ù‡Ø¨Ø±Ø¯Ù‡Ø§ÛŒ تربیت جنسی در پیوستار رشد.
 • تربیت جنسی Ùˆ مدیریت خواب کودک Ùˆ والدین.
 • حریم خصوصی Ùˆ خود مراقبتی.
 •  Ù…واجهه با رفتارهای خودتحریکی کودکان.
 •  Ù¾ÛŒØ´Ú¯ÛŒØ±ÛŒ از سوء استفاده جنسی در کودکان.
 •  Ø¨Ø±Ø®ÙˆØ±Ø¯ Ùˆ مواجهه با فرد سوء استفاده گر.
 •  Ø±Ø§Ù‡Ø¨Ø±Ø¯Ù‡Ø§ÛŒ پاسخگویی به کنجکاوی Ùˆ بازی های جنسی Ùˆ شبه جنسی در کودکان.
 • مشکلات جنسی در خانواده Ùˆ مدرسه.
 • توانمندسازی خانواده در مواجهه با مشکلات جنسی کودک Ùˆ نوجوان.
 • مدیریت بلوغ Ùˆ مسائل ارتباطی Ùˆ جنسی نوجوانان

 

اهداف تربیت جنسی:

♦️نگرش مناسب فرد نسبت به خود Ùˆ نسبت به میل جنسی.
♦️پذیرش نقش جنسی،رضایت فرد از جنسیت خود.
♦️ایجاد آمادگی در فرد برای زندگی زناشویی.
♦️پیشگیری از بروز بحران های جنسی.
♦️پیشگیری از سوء استفاده جنسی( آسیب دیدن Ùˆ آسیب رساندن).
♦️کمک به استفاده Ùˆ برخورد با سوء استفاده گران.
♦️کمک به ارتقای سلامت جنسی جامعه‌.

"مسیر تربیت جنسی به شناخت،آگاهی و مدیریت و بهرمندی از میل جنسی منتهی می گردد"

 Ù…درس: مهدیه رئیسی کارشناس ارشد مشاوره

 Ù…کان برگزاری: کلینیک ذهن Ùˆ شناخت آینده

شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر
02634431369
09383674842

 

 

 

 

 Ù¾Ø§Ø³Ø®Ø¯Ù‡ÛŒ به سوالات جنسی کودکان در کرج

 Ø¯Ø±Ù…ان Ùˆ نحوه برخورد با خودارضایی در کودک کرج

مشاور کودک کرج

تربیت جنسی کودک کرج


دسته بندی ها :


آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription