نشانه های بیش‌فعالی-نقص توجه در سنین مختلف

تعداد بازدید: 345

نشانه های بیش‌فعالی-نقص توجه در سنین مختلف

  • نشانه های بیش‌فعالی-نقص توجه در کودکان پیش دبستان  پایه دوم

1. در شروع کارهای عادی مانند لباس پوشیدن یا جمع کردن اسباب بازیهایش مشکل دارد.

2. اغلب راهنماییها را نادیده میگیرد و یا در دنبال کردن دستورات تاخیر میکند.

3. هنگام غذا خوردن یا هنگام فعالیت های گروهی کنار دوستان همسنش به سختی مینشیند.

4. هنگامی که از او انتظار میرود ساکت باشد، بلند میشود، صحبت و بی قراری میکند.

5. پایان دادن به یک فعالت و شروع یک کار دیگر برایش سخت است.

6. کارهایش بیشتر سریع است تا دقیق.

7. خیلی باید تکرار شود تا کودک کاری را متوقف کند و یا گوش به حرف شخصی کند.

8. به زمان بیشتری برای متمرکز شدن نسبت به سایر همسالانش احتیاج دارد.

9. وسایل را بدون اجازه برمیدارد.

10. به نظر می‌رسد هر کاری را خودش می‌خواهد انجام می‌دهد و به حرف کسی گوش نمی‌دهد.

11. به زمان و تشویق زیادی برای پایان دادن به فعالیت های روزمره نیاز دارد.

12. در به یادآوری دستورات مشکل دارد.

13. در بخاطر آوردن اصولی که یاد گرفته با مشکل روبرو است.

14. برای مسائل جزیی بسش از حد ناراحت و ناامید میشود.

 

 

  • نشانه های بیش‌فعالی-نقص توجه در پایه سوم تا هفتم

1. به سختی کاری را شروع میکند، مخصوصاً اگر فعالیت چند مرحلهای باشد.

2. گاهی بسیار خسته و بیحوصله است.

3. گاهی بی قرار است، و دقیقا زمانی که انتظار میرود ساکت باشد بسیار حرکت و سروصدا میکند.

4. مسائلی که شنیده را زود فراموش میکند مگر اینکه برایش بسیار جذاب باشد.

5. در نوشتن تکالیف عجله میکند یا آنها را با بیدقتی انجام میدهد.

6. معمولا بنظر می‌آید که در مدرسه و انجام دادن تکالیفش تلاش کافی نمیکند.

7. تکالیف را جا میاندازد و یا تمرکزش را براحتی از دست میدهد.

8. تکالیفش را بدون پایان دادن به آنها رها میکند.

9. در بیاد آوری اتفاقات روزمره دچار مشکل است.

10. معمولا در آوردن یادداشت های خانگی یا تحویل تکالیف دچار فراموشی است.

11. فقط مسائل مربوط به خودش را پیگیری میکند (مثلاً چیزی را که به او قول داده شده را فراموش نمی‌کند ولی قول‌های خودش را به خاطر نمی‌آورد).

12. تحمل ندارد و وسط حرف می‌پرد.

13. درفکر کردن به عواقب کارها مشکل دارد.

15. گاهی بدون در نظر گرفتن عواقب صحبتهایش، حرف میزند.

16. بسیار آهسته کار میکند.

17. در به اتمام رساندن کارها مشکل دارد (مانند امتحان دادن یا نوشتن یک گزارش از یک داستان).

 

 

  • نشانه های بیش‌فعالی-نقص توجه در نوجوانان

1. در اولویت بندی و برنامه ریزی با مشکل روبه رو است.

2. به سختی زمان را برای انجام تکالیف و کارهای دیگر تنظیم میکند و به سختی آنها را شروع میکند.

3. هنگام گوش دادن قسمتی را نمیشنود و در هنگام خواندن قسمتی را جا میاندازد.

4. گاهی نیاز است تا قسمتی از اطلاعات را بازخوانی کند و یا از سایرین سوال کند تا مطالب را بطور کامل متوجه شود.

5. متمرکز ماندن برای او سخت است.

6. اغلب از انجام کارها کنار میکشد مگر اینکه در حال انجام کاری بشدت جذاب باشد.

7. اغلب تکالیفش را با عجله و با خطاهای فراوان انجام میدهد. 

8. اغلب به نظر میرسد که حداکثر توان خود را در مدرسه و تکالیف بکار نمیبندد.

9. در بیاد آوری اطلاعات هنگامی که به آنها نیاز دارد، مشکل دارد.

10. در طول امتحانات به مشکلاتی بر میخورد که بنظر شب قبل بخوبی آنها را بیاد می‌آورده است.

11. در بیاد آوری اتفاقات روزانه دچار مشکل است.

12. اغلب فراموش میکند که تکالیفش را بنویسد و کارهایش را انجام دهد.

13. بصورت مبهم عمل میکند.

14. حرف میزند بدون اینکه به نتیجه آن فکر کند.

15. گاهی بسیار آهسته عمل میکند.

16. با ضرب الاجل برای امتحانات و برای تکالیف مشکل دارد. اصلاً به نظر می‌رسد مفهوم ضرب الاجل را نمی‌فهمد.

17. اغلب بیحال و مضطرب است. 

18. اغلب بنظر میرسد که نمیتواند از صحبت کردن یا بازی با چیزی که در دستش است، دست بکشد.

 

 

 

 

 

 

 

درمان بیش فعالی در کرج

مشاوره کودک کرج

کاردرمانی کودک کرج


دسته بندی ها :


آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان naturopathy toronto - clinetic