آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription

برگزاری مجدد دوره آموزشی تربیت جنسی کودک و نوجوان

تعداد بازدید: 369

برگزاری مجدد دوره آموزشی تربیت جنسی کودک و نوجوان

دوره آموزشی تربیت جنسی کودک Ùˆ نوجوان(ویژه والدین) با اهداف  زیر در کلینیک کاردرمانی Ùˆ گفتاردرمانی  Ùˆ مشاوره آینده در کرج با اهداف زیر برگزار میگردد.

  1. مفهوم شناسی تربیت جنسی
  2. هویت جنسی و نقش آن
  3. راهبردهای تربیت جنسی
  4. حریم خصوصی و خود مراقبتی
  5. مواجهه با رفتار خود تحریکی کودک
  6. پیشگیری از سو استفاده جنسی در کودک
  7. مدیریت بلوغ و مسایل ارتباطی
  8. Ùˆ....

مدرس: مهدیه رییسی کارشناس ارشد مشاوره

مکان: کلینیک مشاوره و روانشناسی آینده در کرج

شماره تماس جهت هماهنگی: 02634431369

                                   09383674842    

 

مرکز مشاوره کرج

کلینیک کاردرمانی کرج

کلینیک کاردرمانی چهارراه طالقانی

مشاوره کودک کرج

روانشناس کودک کرج جهانشهر چهارراه طالقانی

تست هوش و استعدادیابی کرج

گفتاردرمانی کرج

بهترین گفتاردرمان کرج


دسته بندی ها :


آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription