آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription

چک لیست اضطراب

تعداد بازدید: 791

چک لیست اضطراب

تست اضطراب

با خواندن فهرست زیر از اضطراب داشتن یا نداشتن خود مطمئن شوید. برای هر جمله یک عدد در نظر بگیرید.

 

       

 

 

 

 

 

اصلا (صفر)

اندکی (1)

تاحدودی(2)

کاملا(3)

 
 • احساس سستی Ùˆ لرزش دارم
 • احساس تنش دارم
 • احساس بیقراری دارم
 • با اینکه شب را خوب خوابیدم احساس خستگی Ù…ÛŒ­Ú©Ù†Ù… یا زود خسته Ù…ÛŒ­Ø´ÙˆÙ…
 • سردرد، کمر درد یا سوء هاضمه بدون دلیل دارم
 • تنفس­Ù‡Ø§ÛŒÙ… کوتاه Ùˆ Ù¾ÛŒ­Ø¯Ø±­Ù¾ÛŒ است
 • دچار حواس­Ù¾Ø±ØªÛŒ شدم
 • تکرر ادرار دارم
 • بیش از حد عرق Ù…ÛŒ­Ú©Ù†Ù…
 • گاهی اوقات دچار تپش قلب Ù…ÛŒ­Ø´ÙˆÙ… با اینکه ناراحتی قلبی ندارم
 • سوزش قلب یا حالت تهوع دارم
 • به آسانی براانگیخته Ù…ÛŒ­Ø´ÙˆÙ…
 • به آسانی دچار وحشت Ù…ÛŒ­Ø´ÙˆÙ…
 • در خوابیدن دچار مشکل هستم
 • نگرانی زیادی دارم
 • در کنترل نگرانی دچار مشکل هستم
 • در تمرکز حواس دچار مشکل هستم

 

 

اضطراب خفیف

5 تا 10

اضطراب متوسط

11 تا 15

اضطراب شدید

16 به بالا

 

برای شروع درمان اضطراب Ø¨Ù‡ Ú†Ù‡ کسی مراجعه کنیم؟

ابتدا با مراجعه به پزشک عمومی از سلامت جسمانی خود مطمئن شوید. علل جسمانی Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ­ØªÙˆØ§Ù†Ø¯ منجر به اضطراب شوند شامل اشکال در دریچه میترال، Ú©Ù… شدن قند خون، پرکاری تیروئید، Ú©Ù… ­Ø®ÙˆÙ†ÛŒØŒ Ùˆ حساسیت بی­ تناسب به کافئین هستند.

از سوی دیگر حملات اضطراب Ù…ÛŒ­ØªÙˆØ§Ù†Ø¯ ناشی از "روش­Ù‡Ø§ÛŒ ناسالم فکر کردن به موقیت­Ù‡Ø§ÛŒ زندگی"ØŒ همچنین "نداشتن مهارت­Ù‡Ø§ÛŒ لازم مثل مهارت حل مساله یا مدیریت هیجان" Ùˆ  "اختلال افسردگی" باشد.

روانشناس در کرج Ù…ÛŒ­ØªÙˆØ§Ù†Ø¯ در این مرحله به شما Ú©Ù…Ú© کند تا علت اضطراب خود را بررسی کنید Ùˆ در نتیجه راه حل متناسب با نوع اضطراب را بیابید.

لازم به ذکر است Ú©Ù‡ در بعضی موارد، دارو جهت کنترل اضطراب تجویز Ù…ÛŒ­Ø´ÙˆØ¯ (توسط روانپزشک). ولی به این نکته توجه کنید Ú©Ù‡ دارو فقط حالت آرامبخش دارد Ùˆ جهت درمان اساسی Ùˆ بهبود اضطراب باید رواندرمانی (توسط روانشناس) صورت گیرد.

جهت تعیین نوبت Ù…شاوره با دکتر روانشناس خانم دکترمرجان معنوی با شماره: 

02634431369 

تماس بگیرید.

 

درمان اضطراب کرج

رواندرمانی کرج

روانشناس بزرگسال کرج

رفتار درمانی کرج

مشاور کرج


دسته بندی ها :


آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription