علائم بیش فعالی و نقص توجه در پیش از دبستان

تعداد بازدید: 131

علائم بیش فعالی و نقص توجه در پیش از دبستان

 • مشکل در آغاز تکاليف روتين و همیشگی، مانند لباس پوشیدن و اسباب بازی جمع کردن.
 • بی اعتنایی یا تاخیر خیلی زیاد در پیروی کردن از دستورات.
 • مشکل در نشستن طولانی مدت حتی موقع غذا خوردن یا بازی های گروهی که کودکان دیگر به راحتی آن زمان را تحمل می کنند.
 • بلند شدن، راه رفتن، یا حرف زدن وقتی که انتظار می رود ساکت بمانند.
 • ناتمام رها کردن یک فعالیت و شروع فعالیتی دیگر.
 • مشکل در آهسته و با دقت انجام دادن  کاری. 
 • نیاز به یادآوری بسیار برای متوقف کردن کار و گوش دادن.
 • تمرکز و توجه بسیار پایین نسبت به سن.
 • برداشتن وسایل دیگران بدون اجازه.
 • ناتوانی در انتظار برای ارائه دستور قبل از شروع کار.
 • انجام تکالیف بسیار طول می کشد و برای تکمیل تکلیف نیاز به تشویق بسیار دارد.
 • در یادآوری دستورات مشکل دارد.
 • در یادآوری وقایع و آموخته های جدید مشکل دارد.
 • ناراحتی، ناامیدی و عصبانی شدن شدید برای امور جزئی.

 


دسته بندی ها : روانشناسی