آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription

علائم بیش فعالی و نقص توجه در پیش از دبستان

تعداد بازدید: 685

علائم بیش فعالی و نقص توجه در پیش از دبستان

 • مشکل در آغاز تکاليف روتين Ùˆ همیشگی، مانند لباس پوشیدن Ùˆ اسباب بازی جمع کردن.
 • بی اعتنایی یا تاخیر خیلی زیاد در پیروی کردن از دستورات.
 • مشکل در نشستن طولانی مدت حتی موقع غذا خوردن یا بازی های گروهی Ú©Ù‡ کودکان دیگر به راحتی آن زمان را تحمل Ù…ÛŒ کنند.
 • بلند شدن، راه رفتن، یا حرف زدن وقتی Ú©Ù‡ انتظار Ù…ÛŒ رود ساکت بمانند.
 • ناتمام رها کردن یک فعالیت Ùˆ شروع فعالیتی دیگر.
 • مشکل در آهسته Ùˆ با دقت انجام دادن  کاری. 
 • نیاز به یادآوری بسیار برای متوقف کردن کار Ùˆ گوش دادن.
 • تمرکز Ùˆ توجه بسیار پایین نسبت به سن.
 • برداشتن وسایل دیگران بدون اجازه.
 • ناتوانی در انتظار برای ارائه دستور قبل از شروع کار.
 • انجام تکالیف بسیار طول Ù…ÛŒ کشد Ùˆ برای تکمیل تکلیف نیاز به تشویق بسیار دارد.
 • در یادآوری دستورات مشکل دارد.
 • در یادآوری وقایع Ùˆ آموخته های جدید مشکل دارد.
 • ناراحتی، ناامیدی Ùˆ عصبانی شدن شدید برای امور جزئی.

 


دسته بندی ها : روانشناسی


آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription