آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription

آیا خیال پردازی بیش از حد در کودکان مشکل ساز است؟

تعداد بازدید: 176

آیا خیال پردازی بیش از حد در کودکان مشکل ساز است؟

ما به عنوان والدین باید فرزندان خود را تشویق کنیم تا  Ø¢Ù†Ù‡Ø§ را در Ø¨Ø§Ø²ÛŒ های خلاقانه Ùˆ تخیلی Ù…شارکت دهیم . کودکان Ù‡Ù†Ú¯Ø§Ù…ÛŒ Ú©Ù‡ از تخیل خود استفاده Ù…ÛŒ کنند، Ù…ÛŒ توانند خود منحصر به فرد خود را بدون تأثیر انتظارات Ùˆ خواسته های منابع بیرونی بیان کنند. Ø¨Ø§Ø²ÛŒ تخیلی به کودک اجازه Ù…ÛŒ دهد تا افکار، احساسات Ùˆ ادراک خود را آزمایش کند.

در برخی موارد، استفاده از تخیل برای خلق داستان Ù…ÛŒ تواند به کودک Ú©Ù…Ú© کند تا یاد بگیرد چگونه با احساسات خود به شیوه ای سازنده برخورد کند. Ø¨Ù‡ عنوان مثال، کودکی را در نظر بگیرید Ú©Ù‡ از هیولاهای زیر تخت خود Ù…ÛŒ ترسد. Ø¢Ù†Ù‡Ø§ ممکن است داستانی بسازند یا رویدادی را بازی کنند Ú©Ù‡ در آن کنترل شخصیت ها را در دست دارند Ùˆ Ù…ÛŒ توانند نتیجه را دیکته کنند تا احساس ترس خود را به احساس کنترل تبدیل کنند.

با دانستن اینکه بازی تخیلی برای کودک شما خوب است، آیا زمانی پیش Ù…ÛŒ آید Ú©Ù‡ بازی تخیلی بیش از حد وجود داشته باشد؟ Ø¢ÛŒØ§ تخیل فرزند شما در صورت استفاده بیش از حد Ù…ÛŒ تواند آسیب بیشتری نسبت به فایده داشته باشد؟

 

مشکلات بالقوه تخیل بیش فعال

بسیاری از مردم موافقند Ú©Ù‡ چیزی به نام تخیل بیش از حد وجود ندارد. Ø¨Ø§ این حال، مواردی وجود دارد Ú©Ù‡  ÙØ§Ù†ØªØ²ÛŒ شدید کودک ممکن است توانایی او را برای مقابله با موقعیت‌هایی Ú©Ù‡ در دنیای واقعی رخ Ù…ÛŒ‌دهد کاهش Ø´ÙˆØ¯.

برای والدین کودکی که تخیل بیش از حد فعال دارند، ممکن است تمایز قائل شدن بین داستان های ساختگی و رویدادهایی که واقعاً اتفاق می افتد دشوار باشد.

یکی از دوستانم اخیراً پیش دبستانی پسرش را تغییر داده است. ÙˆÙ‚تی از او پرسیدند Ú©Ù‡ اولین روز او چگونه گذشت، داستان تقریباً عادی با شرح فعالیت های عادی مدرسه شروع شد. ÙˆÙ‚تی پسر به یاد آورد Ú©Ù‡ برای زمان بازی بیرون رفته بود Ùˆ او را در سطل زباله انداختند، اوضاع Ú©Ù…ÛŒ عجیب شد. Ùˆ از آنجا، پسر داستانی را بافته Ú©Ù‡ مطمئناً نمی توانست اتفاق بیفتد.

در این مورد، واضح بود Ú©Ù‡ داستان زاده ØªØ®ÛŒÙ„ کودک است. Ø¨Ø§ این حال، اگر همان پسر داستانی باورپذیر Ùˆ در عین حال نادرست بگوید، چه؟ Ø§ÛŒÙ† Ù…ÛŒ تواند باعث نگرانی والدین شود، به خصوص در شرایطی Ú©Ù‡ مدرسه Ùˆ کارکنان جدید درگیر هستند.

یک تخیل فعال Ù…ÛŒ تواند ابزاری عالی برای Ú©Ù…Ú© به کودک شما برای بیان Ùˆ مقابله با احساسات بی شمار باشد. Ø§Ù…ا زمانی Ú©Ù‡ کودک نتواند بین رویدادهای واقعی Ùˆ رویدادهای خیالی تفاوت قائل شود، میتواند خطر آفرین Ø¨Ø§Ø´Ø¯.

 

ایجاد تعادل بین تخیل و واقعیت

والدین باید یاد بگیرند Ú©Ù‡ چگونه به کودک Ú©Ù…Ú© کنند تا تعادل بین بازی تخیلی Ùˆ رویدادهای دنیای واقعی را پیدا کند. Ù…ا نمی خواهیم تخیل فرزندمان را سرکوب کنیم، بلکه به او Ú©Ù…Ú© Ù…ÛŒ کنیم تا افکار خلاقانه خود را به شیوه ای مثبت Ùˆ سازنده بیان کند.

این را Ù…ÛŒ توان Ø§Ø² طریق کار هنری انجام داد ØŒ جایی Ú©Ù‡ کودک Ù…ÛŒ تواند به جای گفتن یک داستان یا اجرای یک رویداد، افکار خود را به یک Ø´ÛŒ ملموس تبدیل کند Ú©Ù‡ در دنیای واقعی وجود دارد. Ø§Ú¯Ø± نگران این هستید Ú©Ù‡ فرزندتان تخیل بیش از حد فعالی دارد Ú©Ù‡ ممکن است در توانایی او برای عملکرد در دنیای واقعی اختلال ایجاد کند، فعالیت هایی مانند نقاشی، مجسمه سازی، طراحی Ùˆ سایر اشکال فیزیکی هنری را تشویق کنید.

همچنین توصیه Ù…ÛŒ شود Ú©Ù‡ قرار گرفتن در معرض تلویزیون Ùˆ سایر رسانه ها محدود باشد. Ø¨Ø± اساس تعدادی از مطالعات Ùˆ منابع، از جمله LimiTV.com ØŒ تلویزیون بر رشد عصبی، مهارت های تفکر Ùˆ تخیل تأثیر Ù…ÛŒ گذارد. ÛŒÚ© واکنش طبیعی به زمان زیاد تلویزیون یا پخش ویدیو، بازی کمتر Ùˆ تقلید بیشتر از آنچه کودک در تلویزیون دیده است است. Ú©ÙˆØ¯Ú©Ø§Ù† نمی توانند بین آنچه در تلویزیون Ù…ÛŒ بینند Ùˆ آنچه در زندگی واقعی اتفاق Ù…ÛŒ افتد تفاوت قائل شوند.

این امر به ویژه زمانی خطرناک Ù…ÛŒ شود Ú©Ù‡ کودکان Ø¯Ø± تلویزیون در Ù…عرض مشاهده خشونت یا Ø¯Ø±Ú¯ÛŒØ±ÛŒ Ù‚رار Ù…ÛŒ گیرند Ùˆ ÙÚ©Ø± Ù…ÛŒ کنند Ù…ÛŒ توانند در زندگی واقعی بدون آگاهی از Ø¹ÙˆØ§Ù‚ب آن، Ú†Ù†ÛŒÙ† رفتارهایی را انجام دهند.

تخیل چیز خوبی است. Ø§Ú¯Ø± ما به عنوان بزرگسال Ù…ÛŒ توانستیم بیشتر از جنبه تخیلی خود استفاده کنیم، جهان احتمالاً جای بهتری Ù…ÛŒ شد. Ù…تأسفانه برای اکثر مردم، با افزایش سن، مسئولیت های زندگی واقعی بیشتر Ù…ÛŒ شود Ú©Ù‡ جایگزین فرآیند تفکر خلاق Ùˆ تخیلی Ù…ÛŒ شود. Ø¨Ù‡ همین دلیل، همیشه باید به کودکان اجازه داد تا تخیل خود را به شیوه ای سالم Ùˆ مثبت بیان کنند. Ø®ÛŒÙ„ÛŒ زود زمانی فرا Ù…ÛŒ رسد Ú©Ù‡ دنیای واقعی به دنیای فانتزی کودک شما حمله Ù…ÛŒ کند Ùˆ آن را با واقعیتی جایگزین Ù…ÛŒ کند Ú©Ù‡ اغلب مملو از شخصیت هایی است Ú©Ù‡ حتی یک داستان ساختگی نیز نمی تواند آنها را خلق کند.

اما در صورتی که خیال پردازی های بیش از حد باعث اختلال در عملکرد کودک شما می شود و زمان زیادی از شبانه روز کودک را میگیرد، بهتر است برای تشخیص این که آیا میتواند آسیب زا باشد یا شرایط نرمال است، بهتر است با یک روانشناس کودک مشورت کنید.

جهت تعیین نوبت و هماهنگی با روانشناس کودک در کرج با شماره زیر تماس بگیرید:

02634431369

کلینیک ذهن و شناخت آینده


دسته بندی ها :


آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription