آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription

درمان اختلال یادگیری در کرج

تعداد بازدید: 638

درمان اختلال یادگیری در کرج

اختلالات یادگیری شرایطی است Ú©Ù‡ باعث ایجاد اختلاف بین سطوح بالقوه Ùˆ بالفعل عملکرد تحصیلی Ù…ÛŒ شود. اختلالات یادگیری شامل اختلالات یا مشکلات در تمرکز یا توجه، رشد زبان، یا پردازش اطلاعات دیداری Ùˆ شنیداری است.  ØªØ´Ø®ÛŒØµ شامل ارزیابی‌های شناختی، آموزشی، گفتاری Ùˆ زبانی، پزشکی Ùˆ روان‌شناختی استدرمان عمدتاً شامل مدیریت آموزشی Ùˆ گاهی اوقات درمان پزشکی، رفتاری Ùˆ کاردرمانی، گفتاردرمانی Ùˆ روان‌شناختی است.

اختلالات یادگیری یکی از انواع اختلالات عصبی رشدی در نظر گرفته Ù…ÛŒ شوداختلالات رشد عصبی  Ø¯Ø± اوایل دوران کودکی، به طور معمول قبل از ورود به مدرسه ظاهر Ù…ÛŒ شونداین اختلالات رشد عملکرد فردی، اجتماعی، تحصیلی Ùˆ/یا شغلی را مختل Ù…ÛŒ کند Ùˆ معمولاً شامل مشکلاتی در یادگیری، حفظ یا به کارگیری مهارت ها یا مجموعه ای از اطلاعات خاص استاین اختلالات ممکن است شامل اختلال در توجه، حافظه، ادراک، زبان، حل مسئله یا تعامل اجتماعی باشدسایر اختلالات عصبی Ø±Ø´Ø¯ÛŒ Ø±Ø§ÛŒØ¬ عبارتند از اختلال Ú©Ù…بود توجه/بیش فعالی ØŒ Ø§Ø®ØªÙ„الات طیف اوتیسم Ùˆ Ù†Ø§ØªÙˆØ§Ù†ÛŒ ذهنی.

 .

اختلالات یادگیری بر مهارت های زیر اثر می گذارد:

 • درک زبان گفتار
 • درک زبان نوشتاری
 • درک Ùˆ استفاده از اعداد Ùˆ استدلال با استفاده از مفاهیم ریاضی
 • هماهنگی حرکتی
 • توانایی حفظ توجه

 

 Ø§ÛŒÙ† اختلالات شامل مشکلاتی در خواندن، ریاضیات، املا، بیان نوشتاری یا دستخط، Ùˆ درک یا استفاده از زبان کلامی Ùˆ غیرکلامی است ). Ø¨ÛŒØ´ØªØ± اختلالات یادگیری پیچیده یا مختلط هستند Ùˆ در بیش از یک مورد نقص دارند.

تعداد پسران مبتلا به اختلال یادگیری 5:1 از دختران بیشتر است. نکته مهم شناسایی افرادی است که به درمان و پیگیری برای یادگیری نیاز دارند.

اختلالات یادگیری ممکن است مادرزادی یا اکتسابی باشدهیچ علت واحدی تعریف نشده است، اما فرض بر این است که نقایص عصبی و همچنین ژنتیک دخیل هستندسایر علل احتمالی عبارتند از:

عوامل بالقوه پس از زایمان عبارتند از قرار گرفتن در معرض سموم محیطی (مثلا Ø³Ø±Ø¨)ØŒ عفونت های سیستم عصبی مرکزی، سرطان ها Ùˆ درمان های آن، ضربه، Ø³ÙˆØ¡ تغذیه ØŒ Ùˆ انزوای شدید اجتماعی یا محرومیت.

 

علائم و نشانه های اختلالات یادگیری

کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری معمولاً حداقل هوش متوسطی دارند، اگرچه چنین اختلالاتی می تواند در کودکان با عملکرد شناختی پایین نیز رخ دهد.

علائم و نشانه های اختلالات یادگیری شدید ممکن است در سنین پایین ظاهر شود، اما بیشتر اختلالات یادگیری خفیف تا متوسط ​​تا سن مدرسه و زمانی که با مشکلات یادگیری تحصیلی مواجه می شود، شناسایی نمی شوند.

 

اختلالات تحصیلی

کودکان مبتلا ممکن است در یادگیری الفبا مشکل داشته باشند و ممکن است در یادگیری تداعی زوجی (مانند نامگذاری رنگ، برچسب زدن، شمارش، نامگذاری حروف) به تأخیر بیفتنددرک گفتار ممکن است محدود باشد،سرعت یادگیری زبان پایین است و واژگان ممکن است کاهش یابدکودکان مبتلا ممکن است آنچه خوانده شده را درک نکنند، دست خط بسیار نامرتبی داشته باشند یا مداد را به طرز ناخوشایندی در دست بگیرند، در سازماندهی یا شروع کار یا بازگویی داستان به صورت متوالی مشکل داشته باشند، یا نمادهای ریاضی را اشتباه بگیرند و اعداد را اشتباه بخوانند.

 

اختلالات عملکرد اجرایی

اختلالات یا تاخیر در گفتار یا درک شنیداری پیش بینی کننده مشکلات تحصیلی در سال های پیش دبستانی است حافظه ممکن است معیوب باشد، از جمله حافظه کوتاه مدت و بلند مدت، یادآوری یا بازیابی کلامی.

 Ù…Ù…Ú©Ù† است اختلال در مفهوم سازی، انتزاع، تعمیم، استدلال، Ùˆ سازماندهی Ùˆ برنامه ریزی اطلاعات برای حل مسئله هم وجود داشته باشدافرادی Ú©Ù‡ مشکلات عملکرد اجرایی دارند اغلب در سازماندهی Ùˆ تکمیل تکالیف مشکل دارند.

اختلال در ادراک دیداری Ùˆ مشکلات پردازش شنوایی نیز ممکن است به صورت همراه وجود داشته باشد. Ù…ثل اختلال در شناخت Ùˆ جهت گیری فضایی (به عنوان مثال، تشخیص موقعیت مکانی شی، حافظه فضایی، آگاهی از موقعیت Ùˆ مکان)ØŒ توجه Ùˆ حافظه دیداری، Ùˆ تشخیص Ùˆ پردازش صدا هستند.

 

مشکلات رفتاری

برخی از کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری در پیروی از قراردادهای اجتماعی (مثلاً رعایت نوبت ØŒ نزدیک نشدن به شنونده، درک لطیفه ) مشکل دارنداین مشکلات اغلب جزء Ø§Ø®ØªÙ„الات Ø®ÙÛŒÙ Ø·ÛŒÙ اوتیسم Ù†ÛŒØ² هستند.

توجه کوتاه، بی قراری حرکتی، مشکلات حرکتی ظریف (مثلاً چاپ و کپی ضعیف)، و تغییر در عملکرد و رفتار در طول زمان از دیگر علائم اولیه هستند.

مشکلات در کنترل تکانه، رفتار غیر هدفمند Ùˆ بیش فعالی، مشکلات انضباطی، پرخاشگری، رفتار کناره گیرانه Ùˆ اجتناب، کمرویی بیش از حد Ùˆ ترس بیش از حد ممکن است رخ دهداختلالات یادگیری Ùˆ Ø§Ø®ØªÙ„ال نقص توجه/بیش فعالی (ADHD) اغلب با هم بروز Ù…ÛŒ کنند.

 

تشخیص اختلالات یادگیری

 • ارزیابی های شناختی، آموزشی، پزشکی Ùˆ روانشناختی
 • معیارهای بالینی

کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری معمولاً زمانی شناسایی می شوند که اختلاف بین پتانسیل تحصیلی و عملکرد تحصیلی تشخیص داده شودارزیابی گفتار و زبان، شناختی، آموزشی، و روانشناختی توسط روانشناس کودک و مشاور تربیتی برای تعیین نقص در مهارت ها و فرآیندهای شناختی ضروری استارزیابی های اجتماعی و عاطفی-رفتاری نیز برای برنامه ریزی درمان و نظارت بر پیشرفت ضروری است.

با مراجعه به مرکز اختلال یادگیری راه آینده در کرج کودک توسط دکتر روانشناس کودک به صورت دقیق توسط تست های تشخیصی معتبر و همچنین به صورت بالینی ارزیابی میشود و در صورت لزوم از کودک تست هوش در کرج گرفته میشود و به متخصصین کاردرمانی و گفتاردرمانی در کرج و آموزش ذهنی کرج ارجاع داده می شود.

 

ارزیابی اختلال یادگیری در کرج

 

ارزیابی شناختی Ù…عمولاً شامل تست هوش کلامی Ùˆ غیرکلامی است Ùˆ معمولاً توسط  Ø¨Ù‡ØªØ±ÛŒÙ† روانشناس کرج در مرکز اختلال یادگیری در کرج انجام Ù…ÛŒ شود ارزیابی گفتار Ùˆ زبان Ùˆ  ÛŒÚ©Ù¾Ø§Ø±Ú†Ú¯ÛŒ درک نیز انجام میشود.

 

ارزشیابی آموزشی Ùˆ Ø§Ø±Ø²ÛŒØ§Ø¨ÛŒ Ø¹Ù…لکرد با مشاهدات معلمان از رفتار کلاسی Ùˆ تعیین عملکرد تحصیلی ضروری استارزیابی‌های خواندن شامل ارزیابی توانایی‌  Ø±Ù…زگشایی Ùˆ تشخیص کلمات، درک Ùˆ روانخوانی است. ارزیابی املا، نحو نیز انجام Ù…ÛŒ شودتوانایی ریاضی باید از نظر مهارت های محاسباتی، دانش عملیات، درک مفاهیم Ùˆ تفسیر «Ù…سائل کلمه» ارزیابی شود.

 

ارزیابی پزشکی Ø´Ø§Ù…Ù„ شرح حال کامل خانوادگی، تاریخچه پزشکی کودک، معاینه فیزیکی Ùˆ معاینه عصبی یا رشد عصبی برای بررسی اختلالات زمینه ای است ناهنجاری‌های فیزیکی Ùˆ علائم عصبی با وجود این Ú©Ù‡ نادر است ممکن است نشانه‌ای از علل قابل درمان ناتوانی‌های یادگیری باشدمشکلات هماهنگی حرکتی شدید ممکن است نشان دهنده نقص عصبی یا تاخیر در رشد عصبی باشدسطح رشد بر اساس معیارهای استاندارد ارزیابی Ù…ÛŒ شود.

 

ارزیابی روانشناختی Ø¨Ù‡ شناسایی ADHDØŒ اختلال سلوک، اختلالات اضطرابی، افسردگی Ùˆ عزت نفس ضعیف Ú©Ù…Ú© Ù…ÛŒ کند، Ú©Ù‡ اغلب با ناتوانی های یادگیری همراه هستند Ùˆ باید از آنها متمایز شوندحس کودک به مدرسه، انگیزه، روابط با همسالان Ùˆ اعتماد به نفس مورد ارزیابی قرار Ù…ÛŒ گیرد.

 

معیارهای بالینی

تشخیص اختلالات یادگیری از نظر بالینی بر اساس معیارهای موجود در Ø±Ø§Ù‡Ù†Ù…ای تشخیصی Ùˆ آماری اختلالات روانی ØŒ ویرایش پنجم (DSM-5) انجام Ù…ÛŒ‌شود، Ùˆ به شواهدی نیاز دارد Ú©Ù‡ حداقل یکی از موارد زیر به مدت بیش از 6 ماه علیرغم مداخله هدفمند وجود داشته است:

 

 • خواندن نادرست، آهسته ویا پر زحمت کلمات
 • مشکل در درک معنای مطالب نوشته شده
 • مشکل دیکته
 • مشکل در نوشتن (مثلاً اشتباهات گرامری Ùˆ نقطه گذاری متعدد؛ مفهوم را نمیرساند)
 • مشکل در تسلط بر اعداد (مثلاً درک بزرگی نسبی Ùˆ رابطه اعداد؛ در کودکان بزرگتر، مشکل در انجام محاسبات ساده)
 • مشکل در استدلال ریاضی (مثلاً استفاده از مفاهیم ریاضی برای حل مسائل)

 

در صورتی Ú©Ù‡ این مهارت ها باید بطور قابل ملاحظه ای کمتر از سطح مورد انتظار برای سن کودک باشد Ùˆ همچنین به طور قابل توجهی عملکرد در مدرسه یا در فعالیت های روزانه را مختل کند به عنوان اختلال یادگیری شناخته Ù…ÛŒ شود. Ù‡Ù…چنین، مشکلات را نباید با Ø¹Ù‚ب ماندگی ذهنی ÛŒØ§ سایر اختلالات رشد عصبی توضیح داد.

 

درمان اختلالات یادگیری در کرج

 • توانبخشی شناختی در کرج
 • آموزش ذهنی
 • درمان اختلال دستخط در کرج
 • مدیریت آموزشی
 • کاردرمانی
 • گفتاردرمانی
 • دارو درمانی در صورت نیاز

 

 

به منظور ارزیابی و درمان اختلال یادگیری در مرکز اختلال یادگیری راه آینده توسط اساتید دانشگاهی و متخصصین مجرب شامل بهترین مشاور در کرج و بهترین کاردرمانگر در کرج و بهترین گفتاردرمانگر در کرج با شماره زیر جهت تعیین نوبت تماس بگیرید:

02634431369

 

درمان اختلالات یادگیری بر مدیریت آموزشی متمرکز است، اما ممکن است شامل درمان پزشکی، رفتاری Ùˆ روانشناختی نیز باشدبرنامه‌های آموزشی مؤثر ممکن است رویکردی اصلاحی، جبرانی یا راهبردی داشته باشن. ØªØ´Ø®ÛŒØµ غییر دقیق Ùˆ درمان نامناسب ممکن است ØŒ ناتوانی را تشدید Ù…ÛŒ کند.

برخی از کودکان در حالی که به کلاس های عادی خود ادامه می دهند، تنها در یک زمینه به آموزش تخصصی نیاز دارندسایر کودکان به برنامه های آموزشی جداگانه و فشرده نیاز دارند

بسیاری از درمان‌های رایج اختلال یادگیری شامل توانبخشی شناختی حافظه Ùˆ توجه، آموزش ذهنی کرج Ùˆ درمان یکپارچگی حسی کرج توسط کاردرمانگر از طریق تمرینات وضعیتی، تمرینات شنیداری ØŒ تقویت ادراک دیداری  Ø¨Ø±Ø§ÛŒ اصلاح فرآیندهای هماهنگی بینایی-ادراکی Ùˆ درمان های حسی-حرکتی است.

 

 


دسته بندی ها :


آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription