آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription

درمان یکپارچگی حسی: آنچه باید بدانید

تعداد بازدید: 216

درمان یکپارچگی حسی: آنچه باید بدانید

 

هدف درمان یکپارچگی حسی Ú©Ù…Ú© به کودکان با Ù…شکلات پردازش حسی Ø§Ø³Øª.(Ú©Ù‡ ممکن است برخی افراد از آن به عنوان "اختلال یکپارچگی حسی" یاد کنند) Ú©Ù‡ در این روش کودکان را در معرض محرک های حسی سازمان یافته Ùˆ تکراری قرار میدهیم. تئوری پشت آن این است Ú©Ù‡ در طول زمان، مغزکودک آداپته میشود Ùˆ به کودک اجازه میدهد  Ú©Ù‡ محرک های حسی را به صورت کارآمدتری پردازش کند Ùˆ به آنها پاسخ بدهد.

درمان یکپارچگی حسی (SI) باید توسط یک Ú©Ø§Ø±Ø¯Ø±Ù…انگرخوب Ùˆ با تجربه در کرج ارائه شود. یک کاردرمانگر خوب از طریق یک ارزیابی کامل تعیین Ù…ÛŒ کند Ú©Ù‡ آیا فرزند شما از درمان  ÛŒÚ©Ù¾Ø§Ø±Ú†Ú¯ÛŒ حسی یا SI  Ø³ÙˆØ¯ Ù…ÛŒ برد یا خیر در درمان سنتی  SIØŒ کاردرمانگر کودک را از طریق فعالیت های تکراری در معرض تحریک حسی قرار Ù…ÛŒ دهد.

بهترین کاردرمانی در کرج  Ø¨Ù‡ تدریج فعالیت ها را چالش برانگیزتر Ùˆ پیچیده تر Ù…ÛŒ کندهدف این است Ú©Ù‡ از طریق تکرار، سیستم عصبی کودک شما به روشی "سازمان یافته تر" به محرکات حسی Ùˆ حرکات پاسخ Ù…ÛŒ دهد.

 

درمان یکپارچگی حسی در کرج و رژیم حسی

بسیاری از کاردرمان گران در حال حاضر از این نوع قرار گرفتن در معرض محرک ها به عنوان بخشی از یک درمان گسترده تربه اسم "رژیم  Ø­Ø³ÛŒ" استفاده Ù…ÛŒ کننداین درمان شامل مواردی مانند درمان های تعادلی، حرکت درمانی Ùˆ قرار گرفتن در معرض ورودی های حسی سازمان یافته است، Ùˆ همچنین  Ø´Ø§Ù…Ù„ فعالیت های بدنی Ùˆ ورزشی Ùˆ .. است.

روال فعالیت ها در یک رژیم حسی با نیازها Ùˆ برنامه های کودک شما مطابقت داردآنها را Ù…ÛŒ توان در جلسات کاردرمانی در کلینیک کاردرمانی درکرج Ùˆ در خانه تحت نظارت شما انجام داداگر به درمان یکپارچگی حسی علاقه مند هستید، جزئیاتی در مورد Ù†Ø­ÙˆÙ‡ عملکرد رژیم  حسی Ùˆ نمونه یک رژیم حسی  Ø±Ø§ با زدن روی لینک دریافت کنید.

همچنین درباره Ø±Ø§Ù‡Ø¨Ø±Ø¯Ù‡Ø§ÛŒÛŒ Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ‌توانید در خانه امتحان کنید ØŒ بیشتر بیاموزید. 

جهت ارزیابی حسی و کاردرمانی حسی در کرج با شماره زیر تماس بگیرید:

02634431369

کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی آینده

 


دسته بندی ها :


آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription