آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription

بهترین کاردرمان گر در کرج کیست؟

تعداد بازدید: 137

بهترین کاردرمان گر در کرج کیست؟

​​​​

انتخاب یک کاردرمان گر در کرج

بهترین کاردرمان گر کرج  کیست؟

 

 • در یک کاردرمانگر به دنبال Ú†Ù‡ چیزی باشیم؟
 • سوالاتی برای پرسیدن از یک درمانگر آینده نگر
 • جستجوی خدمات در فهرست درمان ما
   

 

 Ø§Ú¯Ø± به این موضوع Ø´Ú© دارید Ú©Ù‡ کودک شما دارای اختلال پردازش حسی است، یا قبلا تشخیص اختلال حسی گرفته است، شما باید به دنبالا یک کاردرمان واجد شرایط در کرج بگردید. بسته به تشخیص کودک خود ممکن نیاز باشد با یک گفتاردرمانگر درکرج Ùˆ یا روانشناس Ùˆ مشاور کودک در کرج نیز کار کنید.

 

Occupational Therapy for Children - Benefits & Activities

 

در یک کاردرمانگر در کرج به دنبال چه چیزی باشیم؟

پیدا کردن Ùˆ انتخاب یک کاردرمانگر برای Ú©Ù…Ú© به کودک، خود Ùˆ یا خانواده‌تان یک تصمیم مهم است.  Ù…انند همه متخصصان، کاردرمانگر ها در کرج  Ø¯Ø± آموزش، فلسفه Ùˆ شخصیت متفاوت هستند.  بهترین انتخاب، کاردرمانگری است Ú©Ù‡ برای فرزند شما Ùˆ خودتان «Ù…ناسب»  Ø¨Ø§Ø´Ø¯ – کسی Ú©Ù‡ شما Ùˆ/یا فرزندتان دوست دارید Ùˆ با او احساس ارتباط Ù…ÛŒ کنید.

شما همچنین Ù…ÛŒ خواهید به دنبال یک کاردرمانگر باشید Ú©Ù‡ از روش هایی پیروی Ù…ÛŒ کند Ú©Ù‡ با درمان موثر مرتبط هستند. Ø§ÛŒÙ† درمان ها شامل:

درمان مستقیم 1 به 1 را  Ø¯Ø± یک محیط غنی از حس ارائه Ù…ÛŒ دهد Ú©Ù‡ دارای تجهیزات منحصر به فردی است Ú©Ù‡ طیف گسترده ای از فرصت های حسی را فراهم Ù…ÛŒ کند.
شامل یک ارزیابی تشخیصی  Ù‚بل از شروع درمان است Ùˆ آن را Ø¨Ù‡ Ø´Ú©Ù„ نوشتاری Ùˆ قابل درک ارائه Ù…ÛŒ کند.  اگر بخش هایی با اصطلاحات خاص وجود دارد Ú©Ù‡ متوجه نمی شوید، قبل از موافقت با درمان، توضیح بخواهید.


آموزش والدین را به بخشی جدایی ناپذیر از برنامه درمانی تبدیل Ù…ÛŒ کند ØŒ آموزش والدین باید در برنامه درمانی گنجانده شود.


 Ù‚بل از شروع درمان ØŒ اهداف مکتوبی را برای درمان ارائه Ù…ÛŒ  Ø¯Ù‡Ø¯ تا اطمینان حاصل کند Ú©Ù‡ همه در مورد اولویت ها مکتوب هستند.


ارزیابی منظم انجام میدهد و روند درمان و پیشرفت را با خانواده چک میکند.


درمان فشرده Ø­Ø¯Ø§Ù‚Ù„ دو بار در هفته Ùˆ ترجیحاً سه باردر مدت زمان کوتاه تری به جای درمان یک بار در هفته ارائه Ù…ÛŒ دهد. Ø¯Ø±Ù…ان هفتگی Ù…ÛŒ تواند تغییرات رفتاری ایجاد کند، اما  ØªØ­Ù‚یقات  Ù†Ø´Ø§Ù† Ù…ÛŒ دهد Ú©Ù‡ درمان فشرده تغییرات عصبی پایدار Ùˆ همچنین تغییراتی در رفتار ایجاد Ù…ÛŒ کند.


از بازی Ùˆ موفقیت  Ø¨Ø±Ø§ÛŒ ایجاد تغییر Ùˆ تقویت عزت نفس استفاده Ù…ÛŒ کند. Ø¯Ø± کاردرمانی خوب Ùˆ مبتنی بر حس، کودکان فکر Ù…ÛŒ کنند دارند بازی Ù…ÛŒ کنند. Ø§Ú¯Ø± کودکی در طول جلسات درمانی گریه Ù…ÛŒ‌کند، کاردرمان  Ù…Ù…Ú©Ù† است در ارائه چالش  Ø¨Ø§  Ù…وفقیت مهارت نداشته باشد، Ú©Ù‡ سنگ اصلی اثربخشی درمان است.


از تحریک حسی هدفمند  Ø¨Ø±Ø§ÛŒ کار بر روی عملکرد مانند غذا خوردن، لباس پوشیدن، بازی با دیگران، مشارکت اجتماعی، خودتنظیمی Ùˆ عزت نفس استفاده Ù…ÛŒ کند.
سوالاتی Ù…ÛŒ پرسد  Ú©Ù‡ به درک مؤثر شما، فرزندتان Ùˆ خانواده شما منجر Ù…ÛŒ شود. Ø§Ø² پرسیدن سوال خود هم نترسید! Ø§Ú¯Ø± نمی‌دانید کاردرمانگر شما Ú†Ù‡ Ù…ÛŒ‌کند، بسیار مهم است Ú©Ù‡ تأیید کنید Ú©Ù‡ روش‌ها Ùˆ فعالیت‌های او مبتنی بر مفاهیم صحیح درمانی Ùˆ بخشی از یک استراتژی کاملاً تعریف‌شده است. Ø§Ú¯Ø± درمانگر نتواند به طور واضح به سؤالات شما پاسخ دهد، ممکن است علامت قرمزی باشد Ú©Ù‡ او آموزش یا درک لازم برای ارائه مداخله مؤثر را ندارد.


به شما گوش Ù…ÛŒ دهد ØŒ شما را باور Ù…ÛŒ کند Ùˆ به پتانسیل فرزندتان برای تغییر کاملا باور دارد. Ù†ØªØ§ÛŒØ¬ کاردرمانی  ØªØºÛŒÛŒØ±Ø§Øª عملکردی است - تفاوت هایی Ú©Ù‡ شما، معلم فرزندتان Ùˆ دیگران Ù…ÛŒ توانید Ø·ÛŒ حدود سه الی شش ماه ببینید. Ø§Ú¯Ø± نمی توانید تشخیص دهید Ú©Ù‡ فرزندتان در حال بهبود است یا خیر، او به اندازه کافی پیشرفت نمی کند!

 

سوالاتی که باید از یک درمانگر آینده نگر پرسید

همه کاردرمانگران برای کار با کودکان مبتلا به اختلال پردازش حسی آموزش ندیده اند. Ù‡Ù†Ú¯Ø§Ù…ÛŒ Ú©Ù‡ درمانگری را پیدا کردید Ú©Ù‡ ممکن است بخواهید با او کار کنید، پرسیدن سوالات زیر به شما Ú©Ù…Ú© Ù…ÛŒ کند تا تصمیم بگیرید Ú©Ù‡ آیا او برای شما Ùˆ فرزندتان مناسب است یا خیر:

آیا شما به عنوان یک کاردرمانگر توسط هیئت صدور گواهینامه در کاردرمانی تایید شده اید؟

آیا تحصیلات عالیه و مرتبط دارید؟


آیا آموزش خاصی در زمینه ارزیابی Ùˆ درمان کودکان مبتلا به اختلال پردازش حسی دارید؟ Ø¢Ù† آموزش Ú†Ù‡ Ø´Ú©Ù„ÛŒ به خود گرفت (مثلاً تحصیلات تکمیلی، سمینارهای حرفه ای)ØŸ


آیا توسط یک متخصص در کاردرمانی  Ø¨Ø§ رویکرد یکپارچگی حسی راهنمایی شده اید؟


چقدر تجربه کار با کودکان مبتلا به مشکلات رشد و/یا با اختلال پردازش حسی دارید؟


آیا در استفاده از ابزارهای تشخیصی استانداردی که برای ارزیابی کودکانی که ممکن است دارای اختلال پردازش حسی باشند، آموزش دیده یا گواهینامه دریافت کرده اید؟

 

 

 

خدمات موجود در فهرست درمان ما:

 • کاردرمانی حسی در کرج
 • کاردرمانی درکی-حرکتی در کرج
 • اتاق تاریک
 • بازی درمانی کرج
 • گفتاردرمانی در کرج
 • تست هوش در کرج
 • توانبخشی شناختی در کرج
 • مشاور کودک کرج
 • فرزند پروری
 • آموزش ذهنی در کرج
 • درمان اختلال یادگیری در کرج

دسته بندی ها :


آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription