دوره آموزشی تربیت جنسی کودک و نوجوان(ویژه والدین) با اهداف زیر در کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی و مشاوره آینده در کرج با اهداف زیر برگزار میگردد. مفهوم شناسی تربیت جنسی هویت جنسی و نقش آن راهبردهای تربیت جنسی حریم خصوصی و خود مراقبتی مواجهه با رفتار خود تحریکی کودک پیشگیری از سو استفاده جنسی در کودک مدیریت [...]

برگزاری مجدد دوره آموزشی تربیت جنسی کودک و نوجوان