دوره آموزشی تربیت جنسی کودک و نوجوان(ویژه والدین) با اهداف زیر در کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی و مشاوره آینده در کرج با اهداف زیر برگزار میگردد. مفهوم شناسی تربیت جنسی هویت جنسی و نقش آن راهبردهای تربیت جنسی حریم خصوصی و خود مراقبتی مواجهه با رفتار خود تحریکی کودک پیشگیری از سو استفاده جنسی در کودک مدیریت [...]

برگزاری مجدد دوره آموزشی تربیت جنسی کودک و نوجوان


کلینیک آینده برگزار میکند دوره آموزشی تربیت جنسی کودک و نوجوان (ویژه والدین) (آماده همکاری با مدارس جهت آموزش مربیان و والدین) ♦️♦️اهداف و سرفصلهای دوره: مفهوم شناسی تربیت جنسی. هویت جنسی و نقش جنسی. راهبردهای تربیت جنسی در پیوستار رشد. تربیت جنسی و مدیریت خواب کودک و والدین. حریم خصوصی و خود مراقبتی. مواجهه با رفتارهای خودتحریکی کودکان. پیشگیری [...]

دوره آموزشی تربیت جنسی کودک و نوجوان (ویژه والدین)