تلفن همراه برای نوجوانان آری یا خیر؟! با شیوع ویروس کرونا و آنلاین شدن دروس مدرسه، گروه بزرگی از والدین با مشکل اصرار فرزندان نوجوان برای خرید گوشی های هوشمند مواجه شده‌اند. استدلال های پایان ناپذیر نوجوانان مانند 🔺بچه های دیگه خیلی وقت که گوشی دارن 🔺چرا وقتی همه بچه ها دارن من نداشته [...]

تلفن همراه برای نوجوانان آری یا خیر؟!