لیهی معتقد است که برخی از افراد دچار مقاومت مظلوم نمایی یا قربانی گری می شوند. برای اینکه میزان مظلوم نمایی افراد را بسنجد ، پرسشنامه ای طراحی کرده است.   لطفا با دقت هرچه تمام تر ، به سوالات زیر پاسخ دهید.  به این موضوع فکر کنید که اگر اوضاع بر [...]

تا چه اندازه مظلوم نمایی دارید؟


تست اضطراب با خواندن فهرست زیر از اضطراب داشتن یا نداشتن خود مطمئن شوید. برای هر جمله یک عدد در نظر بگیرید.                     اصلا (صفر) اندکی (1) تاحدودی(2) کاملا(3)   احساس سستی و لرزش دارم احساس تنش دارم احساس بیقراری دارم با اینکه شب را خوب خوابیدم احساس خستگی می­کنم یا زود خسته می­شوم سردرد، کمر درد یا سوء [...]

چک لیست اضطراب