طبقه بندی های مرتبط با: ریاضیکاربردها و شاخص‌های حافظه کاری حافظه کاری یک سیستم شناختی با ظرفیت محدود است که وظیفه دارد موقتاً اطلاعات را برای پردازش در دسترس قرار دهد. حافظه کاری برای استدلال و راهنمایی در تصمیم‌گیری و رفتار مهم است. حافظه کاری در هر سنی کاربردهایی دارد که در صورت ضعف فرد درشاخص های [...]

کاربردها و شاخص‌های حافظه کاری


اگر فرزند شما مشکل خواندن دارد،گزینه‌ایکه بهترین توصیف عملکرد فرزندتان استرا باعلامت *علامت بزنید. شماره سوال هرگز به‌ندرت گاهی اغلب همیشه 1 موقع خواندن و نوشتن سر درد می‌گیرد. 2 موقع خواندن کلمات را به هم می‌چسباند یا انگار کلمه را نمی‌بیند. 3 خواندنش ضعیف‌تر از سنش‌است. 4 موقع خواندن خط را گممیکند. 5 موقع خواندن سرش را کج یا چشم‌هایش را جمع می‌کند. 6 از روی تخته نمی‌تواند [...]

سنجش علایم مشکلات یادگیری ناشی از ضعف ادراک دیداری