علائم خانواده ناکارآمد به دنبال این علائم باشید تا بدانید خانواده شما در رده های بد عملکردی قرار می‌گیرد یا خیر؟ مدام به فکر خوشحال کردن سایرین هستید. در این صورت شما نیازهای خود را فدای رضایت دیگران می‌کنید. احساس گناه می کنید: خود را مقصر ناکامی‌ها و مشکلات دیگران می دانید و [...]

علائم رشد در خانواده ناکارآمد