آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription

بسیاری از کودکان ممکن است هر از گاهی در مدرسه با برخی موضوعات یا مهارت های تحصیلی دست Ùˆ پنجه نرم کنند. Ù‡Ù†Ú¯Ø§Ù…ÛŒ Ú©Ù‡ کودکان در مدرسه با مشکلات درسی دست Ùˆ پنجه نرم میکنند میتواند نشانه ایی از اختلال یادگیری باشد. Ø¯Ø§Ø´ØªÙ† اختلال یادگیری به این معنی است Ú©Ù‡ با وجود [...]

اختلال یادگیری در کودکان


محققان دانشگاه هاروارد به این نتیجه رسیده‌اند Ú©Ù‡ «...هیچ مدرکی دال بر فایده‌ÛŒ شناختی تماشای تلویزیون در دو سال اول زندگی وجود ندارد». زمان تلف شده پای تلویزیون، Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ‌تواند  ØµØ±Ù انجام فعالیت‌های مفیدتر Ùˆ رضایت‌بخش‌تر شود. این ÛŒØ§ÙØªÙ‡‌ها  Ø¨Ø§ آنچه بسیاری از والدین Ø¯Ø± مورد تلویزیون ÙÚ©Ø± Ù…ÛŒ‌کنند یا به آن سوق داده شده‌اند (یا [...]

تماشای تلویزیون در کودکان، جایگزینی ضعیف برای یادگیری


ما به عنوان والدین باید فرزندان خود را تشویق کنیم تا  Ø¢Ù†Ù‡Ø§ را در Ø¨Ø§Ø²ÛŒ های خلاقانه Ùˆ تخیلی Ù…شارکت دهیم . کودکان Ù‡Ù†Ú¯Ø§Ù…ÛŒ Ú©Ù‡ از تخیل خود استفاده Ù…ÛŒ کنند، Ù…ÛŒ توانند خود منحصر به فرد خود را بدون تأثیر انتظارات Ùˆ خواسته های منابع بیرونی بیان کنند. Ø¨Ø§Ø²ÛŒ تخیلی به کودک اجازه Ù…ÛŒ دهد تا [...]

آیا خیال پردازی بیش از حد در کودکان مشکل ساز است؟


پرسشنامه علائم اختلال بیش‌فعالی Ùˆ نقص‌‌ توجه در کودکان علائم اختلال بیش‌فعالی_نقص‌‌توجه در زندگی روزمره کودکان چگونه است؟ آیا جواب دادن بدون فکر کردن، Ùˆ صحبت زیاد در مدرسه Ù…ÛŒ تواند نشانه اختلال بیش‌فعالی نقص‌‌توجه باشد؟ در  Ø²Ù…ین بازی درگیری شدن چطور؟ بی قراری Ùˆ ضربه زدن مداوم؟ از این تست [...]

پرسشنامه علائم اختلال بیش‌فعالی و نقص‌‌ توجه در کودکان


9 تصور Ùˆ فکر اشتباه Ùˆ Ú©Ù‡ اختلال بیش‌فعالی Ùˆ نقص‌توجه را انگ دائمی Ù…ÛŒ‌کند   ما همه تصورات Ùˆ تفکرات اشتباه را در مورد اختلال بیش‌فعالی Ùˆ نقص‌توجه شنیده‌ایم: «Ø§ÛŒÙ† بچه هیچیش نیست؛ بزرگ بشه خوب میشه»Ø› «Ø§Ú¯Ø± یه کُتَک خوب بخوره درست میشه»Ø› «ÙÙ‚Ø· شیطونه Ùˆ تنبلی Ù…ÛŒ‌کنه».  Ø§ÛŒÙ† مغالطه [...]

تصورات نادرست در رابطه با بیش فعالیآموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription