کاربردها و شاخص‌های حافظه کاری

حافظه کاری یک سیستم شناختی با ظرفیت محدود است که وظیفه دارد موقتاً اطلاعات را برای پردازش در دسترس قرار دهد. حافظه کاری برای استدلال و راهنمایی در تصمیم‌گیری و رفتار مهم است.

حافظه کاری در هر سنی کاربردهایی دارد که در صورت ضعف فرد در شاخص های رفتاری وابسته دچار مشکلاتی خواهد شد. کاربردها و شاخص های حافظه کاری در جدول زیر خلاصه شده است.

سن حافظه کاری ضروری است برای: شاخص‌هایی از اینکه حافظه نیاز به تقویت دارد:
پیش از دبستان یادگیری الفبا

تمرکز بر دستورات کوتاه مانند برو مسواک بزن

نشستن و انجام تکلیف مستقل مانند پازل

به نظر می‌رسد نمی خواهد یا نمی‌تواند اعداد و الفبا را یاد بگیرد

به طور طولانی نمی‌تواند بفهمد و دستورات را دنبال کند

از کارییتی به کارییت دیگر می‌پردازد بدون اینکه کارییت قبل را تکمیل کند

دوره ابتدایی تحصیل خواندن یا فهم مطالب (درک مطلب)

محاسبه ذهنی

تعامل و پاسخ دهی مناسب به کارییت های گروهی با همسالان

خواندن (رمز گزاری) اما بدون فهم یا به خاطر آوری مواد

مشکل در به خاطر آوردن حقایق ریاضی

مشکل در مشارکت در کارهای گروهی‌، دوست پیدا می‌کند ولی نمی تواند حفظ کند

دوره میانی تحصیل انجام کامل تکالیف

برنامه ریزی و الویت‌بندی کارها

حل مسائل چند مرحله‌ای ریاضی‌، به خصوص مسائل کلامی

شرکت در ورزش‌های گروهی

ناتوانی در شروع یا ادامه تکلیف بدون نظارت

برنامه‌ریزی می کند ولی موارد ضروری را فراموش می‌کند

مساله را می خواند اما نمی تواند آن را به گام های قابل فهم خُرد کند

مشکل رعایت قواعد بازی‌، و عملکرد بر اساس بازیکن گروه

دبیرستان اخذ گواهینامه رانندگی

فهم نشانه های اجتماعی‌، مسئولیت در قبال خواست های موقعیت های اجتماعی

نوشتن گزارش و انشا

مشکل در آگاهی فضایی‌، خواندن علایم ترافیکی

گوش نکردن به دیگران‌، زیاد حرف زدن

درهم و برهم و آشفته نوشتن انشا یا گزارش کوتاه

دانشگاه تمرکز و دنبال کردن گفتگوها

برنامه ریزی و پیروی از برنامه‌ها همچون مطالعه برای موفقیت در امتحان

شرکت در کارهای گروهی

حفظ تمرکز پیوسته به سخنرانی‌ها

تغییر ناگهانی موضوعات‌، حرف بی ربط زدن در موضوعات

تعلل‌، مثلا تا ساعات آخر شب قبل امتحان تلاشی نمی‌کند

در کارهای‌های گروهی همکاری نمی‌کند انگار که نمی‌شنود

در حین سخنرانی می خوابد یا حواسش پرت می‌شود

بزرگسالی حاضر شدن به موقع در محل کار

رعایت ضرب‌الاجل‌ها

الویت بندی تکالیف و کاربست‌ها

مدیریت تعارضات خانوادگی

تاخیر مکرر در محل کار

اغلب فهم نادرست از زمان مورد نیاز برای یک تکلیف

مشکل در خرد کردن تکلیف به گام های قابل مدیریت

بی حوصلگی نسبت به همسر و فرزندان

سالمندی مشارکت کاری در بحث‌های گروهی

توانایی عملی کردن برنامه‌ها

سازماندهی مواد و کاربست‌ها

مدیریت معاملات تجاری مهم

فراموشی

حواس پرتی

از دست دادن موضوع در گفتگو

گم کردن مکرر اشیایی چون عینک‌، موبایل‌، کلید