مهدیه رئیسی

مهدیه رئیسی

 

  • رواندرمانگر پویشی (پویشی کوتاه مدت، دلبستگی و منتالیزیشن) کودک، نوجوان، بزرگسال
  • کارشناسی راهنمایی و مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی
  • کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه خوارزمی
  • دوره درمانی پویشی کوتاه مدت( ISTDP) ،دکتر ولی الله رمضانی.
  • دوره های سوپر ویژن و رول پلی ISTDP، دکتر  ولی الله رمضانی.
  • دوره کاربرد منتالیزیشن در درمان بیماران مرزی، دکتر احسان توکلیان.
  • دوره سوپرویژن کاربرد منتالیزیشن و TFP  در درمان بیماران مرزی، دکتر احسان توکلیان.
  • دوره سوپرویژن کاربرد منتالیزیشن و TFP  در درمان بیماران مرزی، دکتر احسان توکلیان.
  • دوره مبانی دلبستگی و منتالیزیشن، دکتر سعید قنبری.
  • دوره مطالعات موردی دلبستگی و منتالیریشن ، دکتر سعید قنبری.
  • دوره درمان دلبستگی و منتالیزیشن بزرگسال، دکتر سعید قنبری.