مژده سلیمانی

مژده سلیمانی

  • دارای مدرک کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه کرج 1393-1390
  • دو سال سابقه کار در قسمت آرشیو اداره ثبت اسناد استان البرز
  • دارای 6 سال سابقه کار در کلینیک آینده
  • تجربه کارورزی در واحد های مخابرات و بانک