image

نازیلا ندایی طوسی

فارغ التحصیل  کارشناسی کاردرمانی با رتبه دو از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۸۲-۱۳۸۶

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی با رتبه یک از دانشگاه خوارزمی ۱۳۹۰-۱۳۹۲

دانشجوی دکترای علوم شناختی شاخه مغز و شناخت دانشگاه شهید بهشتی ورودی پاییز ۱۳۹۹

دارای ۱۵ سال سابقه کار در زمینه کودکان مبتلا به اختلالات Neurodevelopmental    و learning disorder  …. در مراکزمعتبر تهران و کرج

موسس و مدیر کلینیک آینده در کرج در بهار ۱۳۹۷

دارای مدرک درمانگری توانبخشی شناختی در اختلالات بیش فعالی ، اختلالات یادگیری و حافظه از موسسه علوم اعصاب شناختی دانشگاه شهید بهشتی دکتر وحید نجاتی

دارای مدرک توانبخشی حسی دارای مدرک شرکت در کارگاه Neuro-Visual دارای مدرک شرکت در کارگاه Visual Perception and Cognition دارای مدرک شرکت در کارگاه یکپارچگی حسی در کودکان اوتیستیک دارای مدرک شرکت در کارگاه تشریح مغز با رویکرد شناختی