کلینیک آینده دارای بخش های

روانشناسی کودک , روانشناسی بزرگسال , کاردرمانی , گفتاردرمانی , بازی درمانی , اتاق تاریک , شن درمانی و توانبخشی شناختی است و تلاش ما بر این است که هر روز بهتر از پیش به ارائه خدمات در این زمینه ها بپردازیم و در کار خود پیشتاز باشیم.