تا چه اندازه مظلوم نمایی دارید؟

لیهی معتقد است که برخی از افراد دچار مقاومت مظلوم نمایی یا قربانی گری می شوند. برای اینکه میزان مظلوم نمایی افراد را بسنجد ، پرسشنامه ای طراحی کرده است.

لطفا با دقت هرچه تمام تر ، به سوالات زیر پاسخ دهید.  به این موضوع فکر کنید که اگر اوضاع بر وفق مرادتان پیش نرود چه احساسی به شما دست می دهد. هیچ جواب صحیح و غلطی وجود ندارد . به هر کدام از سوالات به صورت بلی یا خیر پاسخ دهید.

  1. دیگران از من سوءاستفاده می کنند.
  2. من مستحق برخورد بهتری هستم.
  3. به خاطر دیگران است که نمی توانم به خواسته هایم برسم.
  4. قبل از اینکه مجبور به تغییر شوم ، دیگران باید تغییر کنند.
  5. تجارب کودکی من ، مانع شاد بودنم شده اند.
  6.  می خواهم دیگران درک کنند که چه احساس بدی دارم.
  7. ای کاش می توانستم از …… انتقام بگیرم.
  8. من از مشکلاتم شاکی ام.
  9. دیگران باید مایل به شنیدن شکوه ها و گلایه های من باشند.
  10. اتّفاقات ناگواری بر سرم آمده است.
  11. مشکلات من بدتر از مشکلات دیگران است.
  12. اگر به من آسیبی برسانی ، من هم مقابله به مثل خواهم کرد.
  13. دنیا خیلی ناعادلانه است.
  14. من نباید مجبور به کنار آمدن با اتفاقات ناگوار و شوم زندگی ام شوم.
  15. هیچ انتخاب مطلوبی در دسترس من نیست.

هرچه تعداد پاسخ های بلی بیشتر باشد ، بنابراین میزان مظلوم نمایی نیز بیشتر است