رابطه تلویزیون و اضطراب در کودک

کودکان کم سن و سال تجربه و توان لازم برای دیدن فیلم های دلهره آور و پر هیجان را ندارند.آنان در حالی که ابتدا ممکن است مات و مبهوت شوند،واکنش های بعدیشان ترس و وحشت است.کابوس های شبانه و ترس از تاریکی در کودکان گاها نتیجه تماشای چنین برنامه هایی است.
کودکان شب ها هنگام خواب رفتن، هیچ سازه شناختی یا منطقی برای نترسیدن از تاریکی و نمایش های عجیب سایه و نور روی دیوار اتاق را ندارند، و چنین پدیده هایی را به قدرت های مرموز و فوق طبیعی و دیو و هیولا نسبت میدهند.
برنامه هایی که زمینه اضطراب و ترس در آنها بیشتر است، آرامش کودکان را به شدت به هم میریزد.
بنابراین بهتر است در انتخاب برنامه هایی که مشترکا قرار است در جمع خانواده با حضور کودک ببینید دقت نمایید.
علاوه بر این موضوع تماشای طولانی مدت تلویزیون برای کودکان مضرات دیگری نیز دارد.زیرا باعث میشود برای ساعت های طولانی کودکان تحرک نداشته باشند و انرژی مازاد خود را تخلیه نکنند در نتیجه این انرژی مازاد به صورت اضطراب می تواند بروز پیدا کند.