اگر کودکتان حواسپرت است توصیه های زیر را جدی بگیرید

  • مدام نگویید حواست پرته و نمی تونی حتی یک کار کوچک را درست انجام بدی.
  • ایراد نگیرید.
  • زود برای کامل کردن کارهای نصفه کاره رها شده شان اقدام نکنید.
  • سریع کمک نکنید که اشتباهشون رو جبران کنید، بدون این که متوجه بشوند کجا و چگونه اشتباه کردند.
  • با بچه های دیگر مقایسه شان نکنید.
  • تکالیف و وظایف را به گام های کوچک تقسیم کنید که کمتر خطا کنند.
  • از علایم و نشانه های یادآوری کننده استفاده کنید.
  • در هر زمان، توقع انجام یک کار را از کودک داشته باشید و مرحله به مرحله راهنمایی کنید.
  • شاید شیوه مناسب انجام یک کار برای آنها متفاوت از شیوه شما باشد،مانع خلاقیت هاشون در انجام کار نشوید.