برگزاری مجدد دوره آموزشی تربیت جنسی کودک و نوجوان

دوره آموزشی تربیت جنسی کودک و نوجوان(ویژه والدین) با اهداف  زیر در کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی  و مشاوره آینده در کرج با اهداف زیر برگزار میگردد.

  1. مفهوم شناسی تربیت جنسی
  2. هویت جنسی و نقش آن
  3. راهبردهای تربیت جنسی
  4. حریم خصوصی و خود مراقبتی
  5. مواجهه با رفتار خود تحریکی کودک
  6. پیشگیری از سو استفاده جنسی در کودک
  7. مدیریت بلوغ و مسایل ارتباطی
  8. و….

مدرس: مهدیه رییسی کارشناس ارشد مشاوره

شماره تماس جهت هماهنگی: 02634431369