رابطه تعادل و حرکات چشم

اطلاعات تعادلی که ازسیستم دهلیزی تعبیه شده در گوش داخلی به مغز میروند در ایجاد هماهنگی حرکات چشم با سر و ثابت ماندن تصویر بر روی شبکیه نقش اساسی دارند.گوش داخلی و عضلات چشم توسط یک رفلکس به نام رفلکس دهلیزی – چشمی یا  VOR در ارتباطند.

VOR یکی از سریع ترین رفلکس ها در بدن است. این رفلکس به ما کمک میکند که نگاهمان در حین حرکت، متمرکز و ثابت بماند.

سیستم تعادلی در گوش داخلی اطلاعات لازم در مورد شدت و جهت حرکت را به مغز مخابره میکند و مغز از این اطلاعات به منظور کنترل حرکات چشم و سر برای حفظ نگاه متمرکز استفاده میکند. زمانی که به یک کلمه روی تابلو نگاه میکنید و در همان حین سرتان را در جهات مختلف حرکت میدهید، باز هم میتوانید کلمه را به صورت واضح بخوانید.دلیل این امر آن است که رفلکس VOR و سیستم تعادلی شما به صورت طبیعی عمل میکند.

ولی اگر با تکان دادن سر، کلمه روی تابلو تار و غیر واضح شود و شما نتوانید نگاه خود را روی کلمه مورد نظر فوکوس کنید، ناشی از ضعف سیستم دهلیزی شما است و شما مبتلا به اختلالی به اسم Oscillopsia هستید.این افراد دچار ضعف در عملکرد گوش داخلی هستند و در حین حرکت نمیتوانند کلمات را بخوانند.

تصور کنید این اختلال تا چه اندازه میتواند  باعث ایجاد محدودیت در حین ورزش ، رانندگی، جستجوی اجناس در طبقات فروشگاه ها و در حین راه رفتن بشود. این یک مشکل  چشمی نیست بلکه یک مشکل تعادلی است.

رابطه تعادل و چشم
رابطه تعادل و چشم
اختلال درمسیر رفلکس دهلیزی-چشمی شامل اشکال زیر است:
  • یک یا هر دو گوش حرکات سر را به خوبی حس نمیکنند.
  • اعصاب خارج شده از گوش اطلاعات را به خوبی به مغز مخابره نمیکند.
  • مغز عمل پردازش اطلاعات را به خوبی انجام نمیدهد.
  • مغز کنترل حرکات چشم را به خوبی انجام نمیدهد.
  • مشکل در عضلات چشم است.

خبر خوب این که نقص VOR به خوبی توسط متخصص کاردرمانی، پزشک گوش  و حلق و بینی قابل تشخیص است و همچنین تست های تشخیصی تکمیلی به منظورتعیین دقیق لوکیشن آسیب در مسیر رفلکس قابل انجام است.

VOR یک رفلکس تطابق پذیر است. یک کاردرمان خوب میتواند شرایط را به خوبی ارزیابی کند و تمرینات فوکوس بینایی و ایجاد ثبات در نگاه را به کودک شما آموزش دهد.

گاها درمان این اختلال تعادلی میتواند بسیاری از مشکلات روانخوانی ، اختلال دیکته و اختلال یادگیری، اختلال ریاضی را درمان کند.

مترجم : نازیلا ندایی طوسی

منبع: https://www.lifemark.ca/blog-post/how-can-your-ears-affect-your-eyes