علائم بیش فعالی و نقص توجه در پیش از دبستان

 •   مشکل در آغاز تکاليف روتين و همیشگی، مانند لباس پوشیدن و اسباب بازی جمع کردن.
 •   بی اعتنایی یا تاخیر خیلی زیاد در پیروی کردن از دستورات.
 •   مشکل در نشستن طولانی مدت حتی موقع غذا خوردن یا بازی های گروهی که کودکان دیگر به راحتی آن زمان را تحمل می کنند.
 •   بلند شدن، راه رفتن، یا حرف زدن وقتی که انتظار می رود ساکت بمانند.
 •   ناتمام رها کردن یک فعالیت و شروع فعالیتی دیگر.
 •   مشکل در آهسته و با دقت انجام دادن  کاری.
 •   نیاز به یادآوری بسیار برای متوقف کردن کار و گوش دادن.
 •   تمرکز و توجه بسیار پایین نسبت به سن.
 •   برداشتن وسایل دیگران بدون اجازه.
 •   ناتوانی در انتظار برای ارائه دستور قبل از شروع کار.
 •   انجام تکالیف بسیار طول می کشد و برای تکمیل تکلیف نیاز به تشویق بسیار دارد.
 •   در یادآوری دستورات مشکل دارد.
 •   در یادآوری وقایع و آموخته های جدید مشکل دارد.
 •   ناراحتی، ناامیدی و عصبانی شدن شدید برای امور جزئی.