علائم بیش فعالی و نقص توجه در دبستان

 • در شروع هر کاری که نیاز به توجه و تمرکز دارد مشکل دارد
 • در تمرکز مشکل دارد. چون به راحتی حواسش پرت می شود و به همین علت تکالیف مدرسه نیمه کاره باقی می ماند
 • در امتحانات کتبي، سوالاتی را جا می اندازد یا امتحان را ناتمام می گذارد
 • در املا اشتباهاتی مانند کم و زیاد گذاشتن نقطه، دندانه و … دارد
 • در محاسبه به علت مشکلات توجه؛ ممکن است نتیجه محاسبه را درست بدست آورد ولی اشتباه بنویسد
 • در سازماندهي، نظم و رعايت ترتیب مشکل دارد
 • وسط حرف می پرد، سوال تمام نشده جواب می دهد، بی موقع حرف می زند
 • مدام در حال حرکت است. ممکن است در کلاس بی اجازه بلند شود، راه برود و یا در حالی که نشسته مدام به چپ و راست برگردد و تمرکز اطرافیان را بهم بزند.
 • در نشستن طولانی مدت سر تکلیف، بازی های فکری و … مشکل دارد
 • به کررات تکالیف، دفتر و کتاب ها را جا می گذارد و لوازم التحریر را گم می کند.
 • به جای حل مسأله متفکرانه، تکانشي و بی فکر عمل می کند
 • بازی و صحبت بقیه را بهم می زند
 • بی توجه به حرف ها و مباحث پيرامونش، حرف و حرکت بی ربط می گوید و انجام می دهد
 • ارزش وقت و زمان را نمی داند و مدیریت زمان ندارد
 • در تنظیم هیجان ناتوان است و قشقرق راه انداختن های پی در پی دارد

برای آشنایی بیشتر با روند درمان کودکان بیش فعال به وسیله کاردمانی می توانید مقاله چگونه کاردرمانی به کودکان بیش فعال کمک میکند؟ را مطالعه نمایید