اثرات مداخلات مختلف فعالیت بدنی بر کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی

فعالیت بدنی به طور مثبت بر علائم اصلی و عملکرد اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی (ADHD) تأثیر می گذارد. با این حال، مقایسه بین مداخلات مختلف فعالیت بدنی باید انجام شود.

اختلال بیش فعالی و نقص توجه

اختلال نقص توجه/بیش فعالی (ADHD) یک اختلال عصبی رشدی است که تقریباً 7.2 درصد از کودکان را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می دهد. ویژگی های اولیه آن بی توجهی، تکانشگری و بیش فعالی است، و می توان آن را به سه زیر گروه مجزا تقسیم کرد: بی توجه، بیش فعال- تکانشگر، و ترکیب بی توجه و بیش فعال- تکانشگر. نشان داده شده است که کودکان بیش فعال در کرج اغلب دچار مشکلات مختلفی از جمله اختلالات خواب، حواس پرتی، نقص حرکتی، کاهش مهارت های اجتماعی و کاهش عملکرد تحصیلی می شوند. این مسائل پایدار هستند و اغلب زمانی که بیماران به بلوغ و بزرگسالی می رسند باقی می مانند. و به سلامت جسمی و روانی، رشد تحصیلی و فرآیند اجتماعی شدن آنها آسیب می رساند.

درمان بیش فعالی

با توجه به این موضوع، درمان کودکان مبتلا به ADHD از اهمیت بالایی برخوردار است. رایج ترین روش درمانی مورد استفاده، دارو است، مانند متیل فنیدیت، اما ممکن است عوارض جانبی مانند سردرد، درد معده و کاهش اشتها ایجاد کند. در دو دهه گذشته، مداخلات غیردارویی برای ADHD به سرعت توسعه یافته و مورد استفاده قرار گرفته است. مداخلاتی مثل فعالیت بدنی، مداخلات نوروفیدبک، و مداخلات شناختی. به دلیل نگرانی در مورد عوارض جانبی و اثرات طولانی مدت درمان های دارویی ، مداخلات فعالیت بدنی به دلیل هزینه کمتر، سهولت اجرا، ظرفیت برای بهبود آمادگی جسمانی و مزایای دیگر بسیار مورد توجه قرار گرفته.

تحقیقات نشان دادند که  بین فعالیت بدنی و عملکردهای مختلف در افراد مبتلا به بیش فعالی ارتباط وجود دارد. مطالعات طولی نشان دادند که فعالیت بدنی ساختاریافته با کاهش علائم ADHD در طول زمان مرتبط است.

همچنین مطالعات تأثیر فعالیت بدنی بر سلامت جسمی و روانی کودکان و نوجوانان مبتلا به ADHD را با عزت نفس به عنوان یک عامل تعدیل کننده بررسی کردند. نتایج نشان داد که مداخلات کاردرمانی درکی-حرکتی تأثیر مثبت و معناداری بر اضطراب و افسردگی، رفتار پرخاشگرانه، تفکر و مشکلات اجتماعی در کودکان مبتلا به ADHD داشته است.

انواع فعالیت بدنی متنوع است و شامل انواع بسیاری از ورزش های آبی، بازی با توپ، کاردرمانی درکی-حرکتی و تمرینات تناوبی با شدت بالا می باشد. میخواهیم بدانیم چه نوع فعالیت بدنی خاصی بیشترین فایده را برای کودکان مبتلا به ADHD دارد؟

کاردرمانی درکی-حرکتی کرج

بهترین مداخله فعالیت بدنی برای کودکان مبتلا به ADHD از نظر توانایی حرکتی و حافظه کاری است. این نوع تمرین فعالیت‌های بدنی مثل هماهنگی، تعادل و قدرت را با وظایف ادراکی ترکیب می‌کند. تحقیقات نشان دادند که با کاردرمانی درکی- حرکتی پتانسیل بهبود کلی در توانایی حرکتی و حافظه کاری در کودکان مبتلا به بیش فعالی وجود دارد.

کاردرمانی حرکتی کودکان بیش فعال در کرج

تمرین آبی و شنا

بهترین فعالیت بدنی برای کاهش مشکلات توجه و انعطاف پذیری شناختی است. شنا شکلی از فعالیت بدنی است که در آن فرآیند تمرین در یک محیط آبی کامل می شود. با توجه به ماهیت سیال آب، فعالیت بدنی در یک محیط آبی کودکان بیش فعال را ملزم می کند که دائماً به نوسانات محیط توجه کنند. در عین حال، اثر شناوری آب یک نیروی کمکی، مقاومت یا پشتیبانی ایجاد می کند که باعث می شود فعالیت بدنی در محیط آبی ایمن تر شود و فعالیت کودکان می تواند فعال تر باشد. شنا یک ورزش بسیار هماهنگ است که نیاز به کنترل اندام های فوقانی و تحتانی در یک محیط آبی دارد. این ویژگی ممکن است به فعال شدن بیشتر مناطق مغز در قشر جلوی مغز و آمیگدال منجر شود که به بهبود مشکلات توجه و انعطاف پذیری شناختی کمک می کند .

کودک بیش فعال در حال شنا

اسب سواری

بهترین مداخله فعالیت بدنی از نظر تاثیر بر مشکلات اجتماعی و ارتباطی کودکان بیش فعال است. از آنجایی که یادگیری سوارکاری مستلزم ایجاد اعتماد و تعامل مکرر با اسب توسط کودکان است، به توسعه رشد اجتماعی و ارتباطی کودکان بیش فعال کمک می کند

فعالیت های حرکتی مختلف بسته به تفاوت های فردی که در کودکان بیشفعال وجود دارد، اثرات متفاوتی دارند.. بنابراین، برای اطمینان از انتخاب مناسب ترین مداخله فعالیت بدنی، ارزیابی دقیق علائم بیش فعالی خاص هر کودک قبل از اجرا ضروری است. که در این زمینه یک کاردرمان خوب در کرج میتواند به بهترین نحو شما را راهنمایی کند.

نتیجه‌گیری

مطالعه ما نشان داد که ورزش در آب و تمرین ادراکی-حرکتی عملکرد کلی بالاتری داشتند. با این حال، تأثیر مداخلات مختلف فعالیت بدنی بر شاخص های مختلف در کودکان مبتلا به ADHD بسته به فرد و اعتبار مداخله می تواند متفاوت باشد. برای اطمینان از انتخاب یک مداخله فعالیت بدنی مناسب، ارزیابی شدت علائم نشان داده شده توسط کودکان مبتلا به ADHD از قبل مهم است.

 


برای رزرو نوبت کاردرمانی درکی-حرکتی در کرج با شماره زیر تماس بگیرید:

02634431369

کلینیک روانشناسی کودک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کودک آینده کرج